Eshop Softcom Group s.r.o.

HyperX - vysoká kvalita nejen pro hráče

 
12.03.2017 - 31.05.2017
 
  Email      
 
  Jméno    
  Příjmení     
  Město     
 

Ve kterém roce vznikla značka HyperX ?

a) 2002

b) 2005

c) 2009


 


Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.
   

 
  1. místo - klávesnice HyperX v ceně 3199,- (získá 250. správná odpověď)
  2. místo - sluchátka HyperX v ceně 2690,- (získá 150. správná odpověď)
  3. místo - podložka pod myš HyperX v ceně 900,- (získá 100. správná odpověď)
  4. - 8. místo - tričko (získá 20., 40., 60., 80. správná odpověď)

Hry se nemohou účastnit zákonní zástupci a zaměstnanci společnosti Softcom Group, spol.s r.o. a sponzorů výherních cen, jejich rodinní příslušníci a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.
Rovněž je zakázáno provozovat automatickou registraci na služby prostřednictvím paidmailer loterie nebo jiné automatické rozesílání. Soutěžící manipulující s položkami jsou vyloučeni z účasti. V případě úmyslné manipulace mohou poskytovatelé podniknout právní kroky proti poškození.
Společnost Softcom Group, spol.s r.o. má právo diskvalifikovat ze hry a vyloučit ze slosování účastníky, kteří zmanipulovali nebo se pokusili zmanipulovat účast ve hře, průběh hry a/nebo nabídku, kteří porušili nebo se pokusili porušit pravidla hry nebo se pokusili jiným nekalým způsobem ovlivnit nebo narušit losování, zejména výhrůžkami a/nebo obtěžováním spolupracovníků nebo ostatních účastníků soutěže.
Společnost Softcom Group, spol.s r.o. si vyhrazuje právo přerušit slosování a přidělování cen zcela nebo zčásti (například při určitých výhrách nebo při zvláštním slovování). Softcom Group, spol.s r.o. má právo navrhnout, aby se soutěž bez udání důvodu, zkrátila nebo prodloužila. Tato změna bude uvedena v dané soutěži. Platí to zejména v případech, kdy slosování z jakéhokoli důvodu nemůže být provedeno v souladu s pravidly soutěže, například při napadení počítačů viry, chybami softwaru a/nebo hardwaru, a/nebo z jiných technických a/nebo právních důvodů, ovlivňujících správu, bezpečnost, integritu a/nebo regulérnost řádného slosování.
Udělí-li soutěžící na webových stránkách souhlas s využíváním zadaných údajů, dává tím pořadateli soutěže i jeho partnerům a sponzorům souhlas s využitím osobních údajů pro účely marketingu a mohou mu být poštou, telefonicky nebo e-mailem zasílány zajímavé informace. Osobní údaje budou elektronicky zpracovávány a ukládány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu odpovídající tomuto ujednání, za dodržení uvedeného zákona. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat e-mailem. Účast v soutěži o ceny tím není dotčena.
Výhru není možno vymáhat soudní cestou. Výplata výher v hotovosti není možná.

Označením HyperX se pyšní řada vysoce výkonných výrobků navržených tak, aby splňovaly náročné požadavky hráčů, od společnosti Kingston Technology, největšího nezávislého výrobce pamětí na světě. Paměťové moduly, disky SSD, Flash disky USB, náhlavní soupravy a podložky pod myši značky HyperX vyrobené z prvotřídních komponent se již více než desetiletí vyznačují špičkovými výkony, vysokou kvalitou a estetickým designem. Značka HyperX je oblíbená mezi nejlepšími hráči z celého světa. Podívej se, jak ti může HyperX pomoci zůstat ve své hře na špičce díky nejpokročilejšímu hardwaru na adrese kingston.com/hyperx. Dopřej si kompletní zážitek HyperX: facebook.com/hyperxcommunity.