Eshop Softcom Group s.r.o.

Soutěž o kalkulačky Canon byla ukončena

Správná odpověď na otázku "

1.Odkud pochází označení „kalkulačka“?
   a/ z Egypta
   b/ z Mezopotámie
   c/ z Řecka a Říma

" je c

Správná odpověď na otázku "

2. ve kterém roce byl představen prototyp kalkulačky se světelným displejem?
   a/ 1958
   b/ 1964
   c/ 1965

" je bVýherci této soutěže jsou:

1 .místo
Daniel Protivánek - Brno

2 .místo
Tomáš Komhäuser - Vinařice

3 .místo
Jaroslava Korpášová - Stráž pod Ralskem

4 .místo
Marek Saňka - Žabčice

1.cena - 1.správná odpověď na obě otázky - Canon kalkulačka F-720i

2.cena - 50.správná odpověď na obě otázky - Canon kalkulačka LS-270H

3.cena - 100.správná odpověď na obě otázky - triko Canon   

4.cena - 150.správná odpověď na obě otázky - Canon kalkulačka KC-30 Blueberry